Vizualizări date achiziții publice în Republica Moldova, perioada ianuarie 2011 – iulie 2019: 229 805 contracte / acorduri adiționale în sumă de 77 904 072 850,69 lei,
Actualizat: 02.07.2019. Sursa date – tender.gov.md/ro/contracte-atribuite