Vizualizări date achiziții publice în Republica Moldova, perioada ianuarie 2011 – februarie 2019: 74 664 828 711,90 lei, 225 747 proceduri
Actualizat: 03.03.2019. Sursa date – tender.gov.md/ro/contracte-atribuite

**************

Analitică proceduri de Achiziții Publice petrecute prin MTender, contractele cărora au fost înregistrate și publicate pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, la rubrica Contracte atribuite:

Screenshot din 2019.03.03

Screenshot din 2019.02.23

Screenshot din 2019.02.03

Screenshot din 2019.01.25

Screenshot din 2019.01.12

Screenshot din 2018.12.29

Screenshot din 2018.12.22

Screenshot din 2018.12.13