Consilieri locali (TOTAL)     =     Consilieri locali de nivelul întîi     +     Consilieri de nivelul doi

Consilieri local de nivelul întîi și doi

Datele scrutinelor din 2003 si 2015:

Harta